Nasz news! Tajemnica zmian w kodeksie wyborczym rozwiązana!

Zrzut ekranu 2015-02-05 o 21.58.06Biuro legislacyjne kancelarii Senatu przyznaje, że było inicjatorem kontrowersyjnych poprawek, wniesionych na finiszu prac nad kodeksem wyborczym w 2010 roku. Zastrzega jednocześnie, że chciało odrzucenia ustawy w całości.

Podczas ostatnich wyborów samorządowych bardzo duże kontrowersje wzbudził brak konieczności wpisywania przyczyny nieważności głosów w protokoły komisji wyborczych, przy wybieraniu  członków sejmików wojewódzkich. Bez tej informacji o wiele trudniej, a na pewno dłużej, będzie można ustalić, skąd wzięła się tak duża liczba głosów nieważnych, oddanych właśnie w tych wyborach. 

Ostatnia duża zmiana kodeksu wyborczego miała miejsce trzy lata temu. Okazało się, że przepis nakazujący komisjom sprawdzanie głosów nieważnych, przy wyborach do sejmików, był w pierwotnym tekście projektu ustawy, przygotowanym przez sejm. „Zniknął”, kiedy trafił do senatu. Jak to się stało i kto wprowadził kontrowersyjne zmiany?

Projekt do kosza?

Projekt kodeksu wyborczego trafił z Sejmu do Senatu 7 grudnia 2010 roku. Pięć dni później dwójka senackich legislatorów, w liczącej aż 57 stron opinii, nie zostawiła na nim suchej nitki, zarzucając naruszenie podstawowych zasad prawotwórczych. Ich zdaniem ustawa, w takim kształcie, w ogóle nie powinna powstać, ponieważ nie wnosiła nic nowego, a „znaczna liczba wad ustawy, głównie o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym (…) skłania do wniosku, że nie powinna być uchwalona.” W tej samej opinii senaccy legislatorzy równocześnie wskazali na nieprecyzyjne przepisy projektu, dotyczące m.in. definicji nieważności głosu, mogące wprowadzać wyborców w błąd, i skutkować koniecznością „twórczej interpetacji”. Zwrócili również uwagę na brak jednolitości przepisów regulujących treść protokołów obwodowych komisji wyborczych, w poszczególnych rodzajach wyborów. Tylko w przypadku ich sporządzania w trakcie wyborów samorządowych (z wyjątkiem wyborów do rad gmin) komisje miały być zobligowane do podania, prócz liczby głosów, przyczyny ich nieważności. 

Senackie biuro legislacji: To my

Legislatorzy postanowili ujednolicić przepisy. W związku z tym zaproponowali, w swojej opinii, likwidację tego ostatniego wymogu. Przyznaje to w przesłanym portalowi bezkompromisowo.pl oświadczeniu, Roman Kapieliński, dyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: „Z legislacyjnego punktu widzenia dopuszczalne było zarówno rozwiązanie polegające na nakazaniu komisjom wyborczym podawanie przyczyn nieważności głosów we wszystkich wyborach, jak i usunięcie tego obowiązku z wszelkich rodzajów wyborów. Ostatecznie przyjęto drugie rozwiązanie, jako dotychczas przeważające w polskich regulacjach wyborczych”.

Na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji: praw człowieka i praworządności i petycji, 13 i 14 grudnia 2010 roku poprawka taka została przez senackie biuro zgłoszona i przyjęta jednomyślnie przez senatorów, przy braku sprzeciwu innych uczestników posiedzenia (w tym sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej). Następnie komisje zarekomendowały przyjęcie tych zmian całemu Senatowi. 17 grudnia 2010 roku Senat, razem z ponad 300 innymi, owe poprawki przyjął.

fot. Michał Józefaciuk, www.senat.gov.pl

Related Posts