Wszystkie umowy prezydenta

Bronisław_Komorowski_(2013)

1,4 mln zł. za lot do Japonii, 4,5 mln zł. za dostawę odznak, orderów i okuć, 50 tys. zł. za przyjęcie na 100 osób w Gdańsku, kilkadziesiąt tysięcy zł. za doradztwo. To tylko część z umów, jakie podpisała kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego od początku roku.

W połowie czerwca zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta o ujawnienie rejestru wszystkich umów cywilno – prawnych, zawartych od pierwszego stycznia 2015. Nie dostaliśmy go. Kancelaria odpisała, że podpisała 323 takie umowy. Stwierdziła, że rejestr nie zawiera informacji czy dany zleceniodawca zawarł daną umowę jako przedsiębiorca, czy też jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej oraz czy dana osoba pełniła w chwili podpisywania umowy funkcję publiczną. Napisało również, że taka informacja będzie informacją przetworzoną, a dodatkowo zaznaczono, że dane osobowe zleceniobiorców podlegają ochronie. Tak argumentując, zostaliśmy wezwali do wykazania szczególnie istotnego interesu społecznego, aby każdą umowę dla nas odpowiednio zbadać, przetworzyć i ujawnić.

Rejestr umów otrzymaliśmy dopiero po modyfikacji wniosku, tak aby nie zostały ujawnione żadne imiona i nazwiska, a także nazwy osób prawnych. Niestety okazało się, że w wykazie brakuje bardzo wielu umów. Pomimo interwencji, do tej pory ich nie otrzymaliśmy. Nie dostaliśmy również informacji o szczegółach poszczególnych umów, o które się zwróciliśmy.

Umowy eksperckie – kilkadziesiąt tysięcy złotych każda

Na początku roku podpisano m.in. trzy umowy na „przygotowanie analiz merytorycznych, opinii, rekomendacji i działań z zakresu strategicznych obszarów prezydentury”. Każda z nich opiewała na 25,5 tys. zł. Dokładnie kwartał później podpisano również trzy identyczne umowy. Tym razem opiewały na 34 tys. zł. Nie udało nam się ustalić czy w poprzednich latach również regularnie – co kwartał – podpisywano takie umowy oraz czy ich zleceniodawcami byli zatrudnieni w kancelarii etatowi prezydenccy doradcy.

W rejestrze znajdziemy również inne umowy eksperckie. Ich zakres jest często podobny: „świadczenie usług eksperckich, w zakresie zagadnień z obszaru stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa energetycznego, w tym przygotowanie założeń merytorycznych i organizacja seminariów eksperckich, przygotowanie opinii a także analiz, związanych z tematyką energetyczną”, „świadczenie usług eksperckich w zakresie zagadnień z obszaru energetyki, bezpieczeństwa międzynarodowego”, „świadczenie usług eksperckich w zakresie bieżących konsultacji w obszarze legislacji dot. energetyki oraz analiz projektów ustaw”. Kwoty tych umów to 15,3 tys. zł., 18,7 tys. zł., 27 tys. zł. Dokładnie kwartał później podpisano umowy o bardzo podobnym zakresie tym razem za 20,4 tys. zł. i 27,2 tys. zł.

Są też umowy na usługi doradcze: Kapituły Nagrody Obywatelskiej oraz Kolegium Witryny Obywatelskiej Prezydenta RP (22 tys. zł.), w zakresie polityki rolnej, polityki fiskalnej oraz monetarnej (15,3 tys. zł.) oraz dotyczące obszaru działalności społecznej i obywatelskiej (18 tys. zł.). Podatnicy zapłacili również po 20,4 tys. zł. za „przygotowanie szczegółowej koncepcji narzędzia oceny prorodzinności jednostek samorządu terytorialnego i propozycji jej wdrożenia, przygotowanie szczegółowej koncepcji oceny skutków regulacji w odniesieniu do rodziny na poziomie krajowym oraz samorządowym” oraz za przygotowanie analiz na temat różnych aspektów tzw. bonu opiekuńczego. Zapłacono po 10 tys. zł za wsparcie legislacyjne przy projektach ustaw o stowarzyszeniach, o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym i zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Lot za 1,4 mln zł., programy radiowe i telewizyjne za 1,5 mln zł.

W rejestrze umów znajdziemy także wiele innych ciekawy pozycji. Bardzo głośny pobyt Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Japonii odbył się po przelocie, za który zapłacono 1,4 mln zł. Przed tą wizytą zorganizowano specjalne szkolenie za 700 zł dla Prezydenta, kadry kierowniczej kancelarii oraz innych osób. Prawie 1,6 mln zł. kosztowało „kompleksowe przygotowanie i produkcja materiału programowego, upamiętniającego 70 – lecie zakończenia II Wojny Światowej”, wyemitowanego na antenie TVP i Polskiego Radia. W maju podpisano umowę na 50 tys. zł. na przygotowanie przyjęcia w Gdańsku na około 100 osób.

Kancelaria płaci prawie 95 tys., zł. za wynajem czterech kabin do palenia tytoniu. Za 46 tys. zł. dzierżawi od Łazienek Królewskich dwie, przylegające do Belwederu, działki.

Umowy za realizację wnętrz i odznaczenia

W 2015 roku podpisano również szereg umów związanych z aranżacją prezydenckich wnętrz. Za przygotowanie projektów ich zapłacono 40 tys. zł. Konserwacja dwóch zabytkowych stolików kosztowała 6,6 tys. zł., dwóch zabytkowych foteli i kanapy 8 tys. zł., a „wykonanie pojedynczych filiżanek i kompletów z białej i różowej porcelany” – 65 tys. zł. W kwietniu za 136 tys. zł. kupiono fortepian koncertowy Yamaha wraz z nagłośnieniem. W cenie była również organizacja, przez sześć miesięcy, koncertów w dworku w Ciechocinku. 16 tys. zł. zapłacono malarzowi za wykonanie kopii portretu Bronisława Piłsudskiego – brata Józefa.

W rejestrze znajdziemy również pozycje związane z odznaczeniami wręczanymi przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. W marcu podpisano umowę na „sukcesywną dostawę i wykonanie odznak i orderów, odznaczeń oraz okuć”. Kwota? 4,5 mln zł.  Za 20 sztuk ryngrafów z proporcem prezydenckim zapłacono 48 tys. zł. „Obszywanie wstążkami orderów i odznaczeń, miniaturek tych odznaczeń oraz szycie rozetek i kokard” kosztowało prawie 144 tys. zł. W marcu podpisano dwie umowy na wykonanie skórzanych futerałów do orderów i odznaczeń za prawie 380 tys. zł. 

Ludzie Dudy

Wiemy również ile zarabiają pracownicy, przygotowujący kancelarię do przejęcia władzy przez Andrzeja Dudę. Podpisano z nimi 24 czerwca trzy umowy: na 6,6 tys. zł, 8 tys. zł. oraz 8,2 tys. zł.

Rejestr umów Kancelarii Prezydenta można ściągnąć tutaj. 

Fot. Wojciech Grzędziński

Related Posts