Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Rola i odpowiedzialności kierowcy w transporcie leków – wyjątkowe aspekty zawodu

3 stycznia 2024 transport


Praca w sektorze transportu drogowego, który obejmuje również kierowców przewożących leki, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a co za tym idzie także stresem. Kierowca, który wykonuje transport leków, w specyficzny sposób odpowiada za jakość przewożonego ładunku. To wraz z tradycyjnym ryzykiem związanym z pracą w tym zawodzie sprawia, że rola i odpowiedzialność przewożącego produkty lecznicze są wyjątkowe.

Kompetencje kierowcy przewożącego produkty lecznicze

Każdy kierowca, który będzie wykonywać transport produktów leczniczych, musi mieć umiejętności praktyczne potwierdzone niezbędnymi certyfikatami. Konieczne jest prawo jazdy minimum kategorii B lub C, C+E w przypadku samochodu ciężarowego. Poza tym zawodowy kierowca musi też legitymować się świadectwem kwalifikacji zawodowej, czyli ukończyć kurs przewozu rzeczy oraz osób.

Kierowcy, którzy zatrudniani są w przemyśle farmaceutycznym, przechodzą także dodatkowe szkolenia z zakresu transportu wyrobów medycznych i lekarstw. Zwykle odbywają się one raz w roku i przynoszą szczegółową wiedzę na temat tego, w jaki sposób traktowany powinien być ładunek o charakterze medycznym.

Od zawodowych kierowców wymaga się także szeregu umiejętności miękkich, takich jak: cierpliwość, rozwaga i opanowanie, zdolność do koncentracji uwagi i szybkiego podejmowania decyzji. To cechy, którymi trzeba wykazać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na której potencjalni kandydaci na kierowcę poddawani są różnym testom osobowościowym.

Przyszły pracodawca musi mieć pewność, że powierza ładunek osobie odpowiedzialnej i rzetelnej, dlatego też wymaga od kierowców świadectwa o niekaralności.

Odpowiedzialność za ładunek

Osoba, która wykonuje transport produktów leczniczych, w szczególny sposób odpowiada za ładunek. Dlatego też musi liczyć się z tym, że podlegać będzie wielu kontrolom i audytom. Musi stosować się do wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Good Distribution Practice, GDP).

W transporcie niejednokrotnie czynnik ludzki stanowi najsłabszy element. W przypadku przewożenia produktów leczniczych musi być on zminimalizowany niemal do zera. Rolą kierowcy jest ograniczyć możliwe błędy do minimum. Dlatego od kierowców pracujących przy dystrybucji leków wymaga się szczegółowej kontroli ładunku na każdym etapie transportu. To gwarantuje, że leki trafiają do odbiorcy w niezmienionym składzie i eliminuje ryzyko wprowadzenia ich do nielegalnego obrotu.

Transport leków praca – gdzie szukać zatrudnienia

Kierowcy zainteresowani pracą przy transporcie leków mogą szukać zatrudnienia na stronie https://www.pharmalink.pl/szukamy-przewoznikow/. Tam znajduje się formularz kontaktowy oraz szczegółowe wymogi, które muszą spełnić zatrudnieni.

Materiał zewnętrzny

Redakcja bezkompromisowo.pl

L to blog tematyczny o biznesie. Znajdziesz tutaj informacje na temat, jak najlepiej zainwestować twoje pieniądze. Nasz zespół doradza w wielu kwestiach związanych z finansami. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu bankowości, biznesu i inwestycji.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

transport
Strony internetowe
Banderole podatkowe

Jesteś zainteresowany reklamą?